ફુવારા પિયત: એક આદર્શ કરકસરયુક્ત પિયત પદ્ધતિ

ખેતીમાં વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે પાણી એક મહત્વનું પરિબળ છે. પાણી વિના સફળતાપૂર્વક પાક લેવો શક્ય નથી. પિયતની સગવડતા હોય તો પણ તેનો કરકસરભર્યો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો લાંબે ગાળે જમીનને નુકશાન કરે છે. પરિણ…

ખેતીવાડીની 39 યોજનાઓ : આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર

આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર ખેતીવાડીની 39 યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે જેમાં અંડર ગ્રાઉન્ડ પાઇપ લાઇન પી.વી.સી. અન્ય ઓજાર/સાધન કમ્બાઇન્ડ હાર્વેસ્ટર કલ્ટીવેટર ખેડૂતોને પાક મૂલ્યવૃધ્ધિ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવાની યો…

ખરીફ-ર૦ર૦ માટે યુનિવર્સિટી ઉત્પાદીત મગફળીના પ્રમાણિત બિયારણ મેળવવા માટેની ઓનલાઈન નોંધણીની અરજી

જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જૂનાગઢ ખરીફ-ર૦ર૦ માટે યુનિવર્સિટી ઉત્પાદીત મગફળીના પ્રમાણિત બિયારણ મેળવવા માટેની ઓનલાઈન નોંધણીની અરજી ઓનલાઈન અરજી ભરવા માટે ની જરૂરી શરતો : 1) ખાતેદાર ખેડૂતોના “૮…

કિવિની ખેતી એટલે સોનાની ખેતી

આ ફળની ખેતીનું ગુજરાતમાં છે ઉજળું ભવિષ્ય, એક એકર કમાઈ આપશે લાખો રૂપિયા જમીન​ ગુજરાતમાં વલસાડ, કચ્છ ખેતી માટે પરફેક્ટ છે. પહાડી અને ખુલ્લા મેદાનમાં આ ખેતી વધુ થાય છે. આ ફળ ફળને 1000 મીટરથી 2500 મીટર ની…

ખેતીવાડીની ૩૯ યોજનાઓ

ખેતીવાડીની ૩૯ યોજનાઓમાં અરજી કર​વા માટે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર ખુલેલ છે અને ૩૦-૪-૨૦૨૦ સુધી અરજી કરી શકાશે તો ખેડૂત મિત્રો આ સમાચાર ને વધુમાં વધુ શેર કરો, જેથી કોઈ ખેડૂત મિત્ર અરજી કર​વાથી વંચીત રહી ન જાય…

૮૫ બાગાયતી યોજનામાં અરજી કર​વાની ઉત્તમ તક​

બાગાયતી ૮૫ યોજનાઓ માટે અરજી આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર ખુલેલ છે અને ૩૦-૪-૨૦૨૦ સુધી અરજી કરી શકાશે તો ખેડૂત મિત્રો આ સમાચાર ને વધુમાં વધુ શેર કરો, જેથી કોઈ ખેડૂત મિત્ર અરજી કર​વાથી વંચીત રહી ન જાય​. કેટલીક બા…

पशु चिकित्सक महासंघ की वेबसइट का शुभारंभ

पशुपालन डेरी और मत्स्य पालन विभाग के सचिव तरुण श्रीधर ने नई दिल्ली में पशु चिकित्सकों के लिए एक वेबसइट का शुभारंभ किया हैं। यह वेबसाइट खासतौर से पशुचिकित्सकों के लिए बनाई गई हैं। पशु चिकित्सक महा संघ …

બાગાયત​, પશુપાલન તેમજ ખેતીવાડીની ૨૧ યોજનાઓ

ખેડૂત મિત્રો નીચે આપેલ કેટલીક યોજનાઓ ૪ દિવસમાં પુરી થ​વા જ​ઈ રહી છે, જેમણે અરજી નથી કરી તે જલ્દીથી અરજી કરો નહી તો લાભ લેવાનો ચુકી જશો બાગાયતની ૧૩ યોજનાઓ : અનુ. જાતિ અને અનુ.જનજાતિનાં ખેડૂતોને શેરડી પ…

केवल 10% राशि का भुगतान कर उठाएं सरकार की सोलर पंप योजना का लाभ

केंद्र व राज्य सरकारें किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर एक तरीका अपना रहीं है। इसी कड़ी में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में बिजली की समस्या से जूझ रहे इलाकों को ध्यान में रख किसान उर्जा सुरक्षा और उत…

ઉનાળુ તલનું વાવેતર​

 ઉનાળુ તલ માટે જાત ની પસંદગી ગુજરાત તલ -3, ગુજરાત તલ -5 જાત નું વાવેતર કરી શકો છો.. બીજ નિગ​મ નું બીજ વાવો તો વધુ સારું જે માટે નજીક ના બીજ નિગમના અધિકારી ને મળવું..અથવા સારી માન્યતાવાળી પ્રાઇવેટ કમ્પ…

TODAY’S TOP STORIES

AGRIMEDIA © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.