AgriMedia Blog

કૃષિ ઈનપુટ સહાય

રાજ્યમાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માં ખરીફ ઋતુમાં ઓછા વરસાદને કારણે ઉદભ​વેલી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લ​ઈને સરકારશ્રીના મહેસુલ વિભાગ દ્વારા રાજ્યના કુલ ૧૧ જિલ્લાના ૫૧…

AGRIMEDIA © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.