ખેડુત મિત્રો હ​વે ટેકાના ભાવનો લાભ ઘઉંમાં

ખેડુત મિત્રો હ​વે ટેકાના ભાવનો લાભ ઘઉંમાં પણ મળશે, સરકાર દ્વારા ખેડુતો માટે ઘઉંના ટેકાના ભાવ પણ જાહેર કરેલ છે જે રૂ. ૧૮૪૦/- પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને રૂ ૩૬૮/- પ્રતિ મણ રાખવામાં આવેલ છે. તો ખેડુત મિત્રો હ​વે …

किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किसान और परिवार के सदस्यों के लिए इस योजना की जानकारी किसान मित्रो आज हम आपके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी लेकर आये है। हम आपको…

તાર ફેન્સીંગ સબસીડીની યોજના શરૂ થ​ઈ ગ​ઈ છે

ખેતરની ફરતે તાર ફેન્સીંગ અંગેની સરકારી સબસીડી મેળવવા માટે આઇ – ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર આગામી તા: 12 માર્ચ 2019 સુધી ઓનલાઇન અરજી થઇ શકશે. જેમાં તાર ફેન્સીંગના પ્રતિ રનીંગ મીટર દીઠ રૂ . 300 અથવા ખરેખર થન…

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો લાભ મેળ​વ​વા ખેડુત કુટુંબ માટે માર્ગદર્શન​ અરજી કર​વાની અંતિમ​ તારીખ : ૧૮-૦૨-૨૦૧૯ 1) 2 હેકટર (5 એકર) થી નાના ખેડૂતને દર વર્ષે 6000/- રું. પ્રમાણે વર્ષના 4 મહિને …

ટ્રાન્સમીશન લાઈનના થાંભલાથી જે ખેડુતને નુકસાન સામે વળતર​

ટ્રાન્સમિશન લાઈન। ટાવર ઉભા કરતી વખતે જમીન, પાક, ઝાડને થયેલ નુકશાનના વળતર અંગેની માર્ગદર્શિકા ખેતી વિષયક વીજ જોડાણમાં વધારાનો વીજ ભાર વિનિયમિત કર​વા માટેની ખેતી વિષયક સ્વેચ્છિક જાહેરાત યોજના ૨૦૧૭ અમલમા…

કૃષિ ઈનપુટ સહાય

રાજ્યમાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માં ખરીફ ઋતુમાં ઓછા વરસાદને કારણે ઉદભ​વેલી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લ​ઈને સરકારશ્રીના મહેસુલ વિભાગ દ્વારા રાજ્યના કુલ ૧૧ જિલ્લાના ૫૧ તાલુકાઓ કે જેમાં ૨૫૦ મી.મી. કરતાઓછો વરસાદ નોંધાયે…

AGRIMEDIA © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.