કૃષિ મહોત્સવ-૨૦૧૯ : તારીખ ૧૬-૧૭ જુન-૨૦૧૯

કૃષિ મહોત્સવ-૨૦૧૯ રાજયવ્યાપી કૃષિ મહોત્સવનો શુભારંભ આગામી ૧૬મી જૂને અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી સંજય પ્રસાદ દ્વારા કર​વામાં આવશે **********************************  બે દિવસ યોજાનાર કૃષિ મહોત્સવમાં તમામ તાલુક…

AGRIMEDIA © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.